Logo Rentree

Anorexia Nervosa

Veel meisjes en vrouwen zijn ontevreden over hun lichaam en een deel  daarvan gaat over tot lijnen. Sommigen kunnen  niet meer stoppen met lijnen en gaan ermee door, ook als ze ondertussen al heel mager zijn geworden. Toch blijven zij zich dik  voelen. In dat geval is er mogelijk sprake van anorexia nervosa. Wanneer je jezelf herkent in onderstaande schets, is het belangrijk om contact op te nemen.

Mensen met Anorexia Nervosa worden de hele dag lastig gevallen door gedachten aan eten, gewicht en afvallen. Het lijnen is een obsessie geworden. Het kan voorkomen dat zij zich dagelijks één of meerdere keren wegen en hun lichaamsomvang meten. Er is een grote angst om dik te worden en vaak vinden zij hun lichaam, ondanks het lage gewicht, dik en lelijk. De gedachten over zichzelf (zelfbeeld) zijn in sterke mate afhankelijk van hoe dik zij zichzelf vinden en voelen.

Mensen met Anorexia Nervosa leggen zichzelf een zeer streng dieet op wat vaak iedere dag hetzelfde is en volgens een vast ritueel klaargemaakt en gegeten wordt. Sommigen kunnen dit zelfopgelegde strenge dieet niet volhouden en krijgen last van eetbuien, waarna schuldgevoelens en angst voor aankomen ontstaan. Er wordt dan geprobeerd om het eten zo snel mogelijk kwijt te raken door zelfopgewekt braken en/of het slikken van laxeermiddelen en soms door heel veel te bewegen en sporten.

Mensen met Anorexia Nervosa kunnen doorgaans heel lang volhouden dat er niets aan de hand is en ontkennen vaak dat er iets niet OK is. Het afvallen zorgt in eerste instantie regelmatig voor positieve reacties vanuit de omgeving. Het lijngedrag, het gewicht, de rituelen en de gedachten worden echter vaak verborgen gehouden en het zoeken naar hulp is dan lastig. Het vermoeden bestaat dat het vroegtijdig herkennen en erkennen van de eetproblemen de kans op genezing vergroot. Anorexia Nervosa is een ernstige psychiatrische aandoening die jaren kan voortduren en waarbij een groot overlijdensrisico aanwezig is.

Wanneer je jezelf hierin herkent is het een goed idee om contact op te nemen.