Logo Rentree

Eetbuistoornis of Binge Eating Disorder

Eetbuistoornis of Binge Eating Disorder lijkt in grote lijnen op Boulimia Nervosa. Streng lijnen wordt afgewisseld met oncontroleerbare eetbuien waarbij in korte tijd grote hoeveelheden calorierijk voedsel gegeten wordt. Het verschil ligt in het feit dat na afloop van een eetbui er niet geprobeerd wordt om het voedsel kwijt te raken, met als gevolg dat het gewicht toeneemt en een overgewicht ontstaat. De schaamte hiervoor kan leiden tot psychische problemen, zoals angsten en somberheid, en nog meer eetbuien.

Vaak hebben mensen met een eetbuistoornis een laag zelfbeeld en een gering gevoel van eigenwaarde. Ze voelen zich een ‘slappeling’ omdat het niet lukt om (blijvend) af te vallen.  Het overeten gaat vaak gepaard met schuldgevoelens en het overgewicht met schaamte over hun lichaam.

Mensen met een neiging tot het onderdrukken van gevoelens uiten zich indirect door zich af te reageren op het eten. Vaak heeft het overeten de functie om negatieve gevoelens te onderdrukken. De ervaring leert dat mensen vaak onrealistisch hoge eisen aan zichzelf stellen. Deze eisen zijn zo hoog dat je er met geen mogelijkheid aan kan voldoen. Dit geeft dan weer het gevoel te hebben gefaald en leidt tot teleurstelling in zichzelf, met soms somberheid tot gevolg. Onzekerheid of overmatig verantwoordelijkheidsgevoel kunnen daarnaast leiden tot een sterke neiging om zichzelf te veel aan te passen aan de omgeving en te voldoen aan de wensen van anderen. Hierbij gaan mensen vaak voorbij aan hun eigen grenzen en behoeften.

Wanneer je jezelf hierin herkent is het een goed idee om contact op te nemen. Hierbij is zowel individuele als groepsbegeleiding mogelijk.