Logo Rentree

Onze werkwijze

In het intakegesprek inventariseren we samen met de cliënt welke problemen en klachten er zijn. Samen kiezen we de beste behandelmethode die wordt afgestemd op jou en jouw klachten.

Soms is herstel van eetgedrag, eetpatroon en gewicht voldoende om de klachten te doen verminderen. In de meeste gevallen zal echter ook naar onderliggende factoren gekeken moeten worden. Hiermee bedoelen we factoren die het eetprobleem hebben doen ontstaan of dit in stand houden. Wij werken met cognitieve gedragstherapie.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, gericht op het hier en nu.

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Het accent van de therapie ligt op het opsporen van onrealistische, vaak niet functionele, denkpatronen en het aanleren van meer realistische opvattingen. Dit heeft een positieve uitwerking op het gedrag en de gevoelens.

Zie voor meer informatie de website van de vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie:www.vgct.nl.