Logo Rentree

Overgewicht / Obesitas

Wanneer spreekt men van overgewicht? Doorgaans wordt dit bepaald naar aanleiding van een BMI (Body Mass Index) waarde. Bij een BMI gelijk of groter dan 25 is sprake van overgewicht, bij een BMI >30 spreken we over obesitas en een BMI >40 noemen we morbide obesitas. De BMI wordt bepaald door het huidige gewicht in kilo’s te delen door de lengte x lengte in meters (kg/m²).

Gewicht verliezen is meestal niet zo gemakkelijk. Veel mensen voelen zich een slappeling omdat ze niet kunnen doorzetten en afvallen, maar juist weer aankomen (jojo-effect). Het gevoel van eigenwaarde wordt steeds minder. Met steeds nieuwe lijnpogingen ben je alleen bezig om symptomen te bestrijden. Niet alleen zijn voedingspatroon, eetgedrag, bewegingspatroon en motivatie van belang maar vaak spelen ook sociaal-emotionele aspecten een rol bij het niet kunnen afvallen of juist toenemen in gewicht.

Wanneer je jezelf hierin herkent is het een goed idee om contact op te nemen. Hierbij is zowel individuele als groepsbegeleiding mogelijk.