Logo Rentree

Tarieven

Basis GGZ (BGGZ)
Behandelingen binnen de basis-GGZ vallen in een ‘prestatie basis-GGZ’. De tarieven in de basis-GGZ zijn verdeeld in kort, middel, intensief of chronisch. Het tarief is tevens afhankelijk van het aantal minuten binnen uw behandeling. De behandeltijd is inclusief administratieve handelingen, overleg, rapportages en verslaglegging in het dossier. Dit noemen we indirecte tijd. Het langste traject in de basis-GGZ is 750 minuten (intensief).
Het tarief voor een ‘prestatie basis-GGZ intensief’ bedraagt maximaal € 1356,25 (NZA tarief 2019). Het aantal minuten in deze prestatie komt overeen met maximaal 10 sessies. U ontvangt de nota voor de behandeling aan het einde van de behandeling of na 365 dagen. U kunt de nota zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling bij Geerets & Kuypers (volledig) omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben afgesloten. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de behandeling.

Specialistische GGZ (SGGZ)
Behandelingen binnen de specialistische-GGZ vallen in een ‘DBC specialistische-GGZ’. Voor deze zorg werken we samen met een regiebehandelaar/klinisch psycholoog die betrokken is bij de behandeling. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal minuten binnen uw behandeling. De behandeltijd is inclusief administratieve handelingen, overleg, rapportages en verslaglegging in het dossier. Dit noemen we indirecte tijd.

Het tarief voor een specialistisch-GGZ traject bedraagt ongeveer € 1369,98 voor een kort traject van maximaal 799 minuten. Het aantal minuten in dit behandeltraject komt overeen met ongeveer 10 sessies. Een behandeltraject van 800-1799 minuten bedraagt ongeveer € 2768,50 en omvat tussen de 10 en de 24 sessies . Een behandeltraject van 1800-2999 minuten bedraagt ongeveer € 4992,50, en omvat tussen de 24 en de 40 sessies (NZA tarieven 2019).

U ontvangt de nota voor de behandeling aan het einde van de behandeling of na 365 dagen. U kunt de nota zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling bij Geerets & Kuypers (volledig) omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben afgesloten. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de behandeling.

Algemeen
- Voor informatie over vergoeding vanuit uw zorgverzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
- Afzeggingen binnen 24 uur voor de afspraak worden in rekening gebracht.